სერთიფიკატები

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

3000 საათის UVA ტესტი

ANTI CHLORINE TEST

ქლორის საწინააღმდეგო ტესტი

ANTI MILDEW TEST

ჭინჭრის საწინააღმდეგო ტესტი

CE CERTIFICATE

CE სერთიფიკატი

Flammability Test & burning behaviour

აალებადობის ტესტი და დამწვრობის ქცევა

LABOSPORT TEST

ლაბოსპორტის ტესტი

Lead test

ტყვიის ტესტი

Wear resisting test 50,000 times

ატარეთ რეზისტენტული ტესტი 50,000 ჯერ